Odlučovač ropných látek

Odlučovač ropných látek - vnitřní členění


Odlučovač lehkých kapalin (dále odlučovač ropných látek) je zařízení, které zachytí a odloučí volné lehké kapaliny obzvlášť ropné látky ze znečištěné vody například z parkovišť nebo odpadní vody z průmyslových provozů, mycích ramp.

 

Odlučovače ropných látek slouží k čištění odpadních vod např. z:

 • průmyslových provozů, 
 • mechanizačních středisek,
 • odstavných a parkovacích ploch,
 • mycích ramp, stavebních dvorů
 • autoopraven
 • šrotišť
 • umýváren aut
 • čerpacích stanic

Odlučovač ropných látek

Odlučovač ropných látek vyberte podle průtoku, případně plochy. V případě potřeby, nejasností nás kontaktujte:       kontakty

 

Lapol - odlučovač lehkých kapalin do 5 mg/l NEL

Typ Odvodňovaná plocha 

Délka

průměr

Šířka

Výška


 (m2) (mm)
OLK-GK-NS02 200 - 250 1 535 1 330 1 000
OLK-GK-NS02/08 200-250 1 750 1 330 1 000
OLK-GK-NS04 300-500 1 920  1 380 1 150
OLK-GK-NS04/16 300-500 2 150 1 380 1 150
OLK-GK-NS06 450-700 2 100 1 430 1 300
OLK-GK-NS04/24 450-700 2 400 1 430 1 300
OLK-GK-NS10 700-950 2 575 1 480 1 450
OLK-GK-NS10/40 700-950 2 900 1 480 1 450
OLK-GK-NS12 950-1050 2 900 1 640 2 015
OLK-GK-NS12/60 950-1050 3 400 1 640 2 015
OLK-GK-NS15 1050-1200 3 300 1 780 2 170
OLK-GK-NS15/75 1050-1200 3 800 1 780 2 170
OLK-GK-NS20 1200-1500 2x průměr 2 510 - 2 060
OLK-GK-NS20/100 1200-1500 2x průměr 2 510 - 2 060

 

Lapol - odlučovač lehkých kapalin do 0,5 mg/l NEL

Typ Odvodňovaná plocha 

Délka

průměr

Šířka

Výška


 (m2) (mm)
OLK-GKS-NS02 200 - 250 1 535 1 330 1 000
OLK-GKS-NS02/08 200-250 1 750 1 330 1 000
OLK-GKS-NS04 300-500 1 920  1 380 1 150
OLK-GKS-NS04/16 300-500 2 150 1 380 1 150
OLK-GKS-NS06 450-700 2 100 1 430 1 300
OLK-GKS-NS04/24 450-700 2 400 1 430 1 300
OLK-GKS-NS10 700-950 2 575 1 480 1 450
OLK-GKS-NS10/40 700-950 2 900 1 480 1 450
OLK-GKS-NS12 950-1050 2 900 1 640 2 015
OLK-GKS-NS12/60 950-1050 3 400 1 640 2 015
OLK-GKS-NS15 1050-1200 3 300 1 780 2 170
OLK-GKS-NS15/75 1050-1200 3 800 1 780 2 170
OLK-GKS-NS20 1200-1500 2x průměr 2 510 - 2 060
OLK-GKS-NS20/100 1200-1500 2x průměr 2 510 - 2 060


 Vysvětlivky:

 1. NS = jmenovitá hodnota v l/sec (viz ČSN 858 -1,2)
 2. Hodnoty ve sloupci "Odvodňovaná plocha" mají jen informativní charakter
 3. Pro výpočet velikosti odvodňované plochy bylo přihlédnuto k normě ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
 4. Na jedno parkovací místo pro osobní automobily je uvažována plocha cca 2,5 x 5,5 m, tj. plocha f1 = 14 m2
 5. parkovací plocha celkem: F1 = p x f1; p...počet parkujících osobních aut

plocha na uličky: F2 = 0,75 x F1+ F2

Odlučovače ropných látek lze využít na místech, kde dochází k úkapům lehkých kapalin nebo kde by mohlo dojít k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod.

Odlučovače ropných látek jsou určeny pro zachycení a odloučení ropných látek a olejů z odpadních vod.

Vyčištěné odpadní vody je možno vypouštět do vodoteče, do veřejné kanalizace, případně na další stupeň čištění, pokud splňují požadavky a podmínky vodoprávního rozhodnutí, zejména NV 171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod.

 

Další služby, které můžete hledat:
Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod