Popis odlučovače ropných látek


Odlučovač ropných látek je určen pro zachycení a odloučení volných lehkých kapalin (zejména ropných látek).

Kompletní odlučovač jako kontejnerové zařízení sestává z vodotěsné nádrže, která je rozdělena vnitřními příčkami na jednotlivé funkční prostory. Slouží jako předřazená čistící jednotka před vypouštěním do kanalizace.