Instalace odlučovače ropných látek

Osazení odlučovače ropných látek:

Osazení odlučovačů ropných látek a jejich sestav možno provádět podle konkrétních podmínek dané lokality cca 4 způsoby - přesný způsob určí projektant:

  • do země s obsypáním zeminou,
  • uložení do země s obezděním tzv. základovými tvárnicemi,
  • uložení do země s obetonováním mimo spodní vodu,
  • uložení do země s obetonováním s výskytem spodní vody.

Většinou se odlučovače ropných látek osazují v úrovni kanalizace do stavební jámy na připravenou desku z armovaného betonu.

Po připojení na kanalizaci se provede obetonování stěn za současného napouštění odlučovače vodou a rozepření stěn (ochrana proti deformaci tlakem betonové směsi). Sílu, druh betonu event. obezdění a způsob zakrytí odlučovače lehkých kapalin stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby.