Funkce odlučovače


Odlučovač ropných látek

  • kontaminovaná voda vtéká přes usměrňovač proudu do lapáku písku a kalu do sedimentační části, usazují se hrubší mechanické nečistoty
  • dále vtéká voda do kaoalescenčního filtru, kde se odloučí jemně rozptýlené částečky ropné látky
  • za koalescenčním filtrem oddělené kapičky ropných látek vyplouvají k hladině postupují k výstupní části odlučovače ropných látek
  • vyčištěná voda jde ze spodní části odlučovače ropných látek do výstupní trubky